EESTI KEEL B1

EESTI KEEL B1

Koolituse õpitulemusena koolitatav:

• mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;

• väljendub tuttavas suhtlusolukorras kindlalt, selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui ka vabas vestluses, parandades end vajaduse korral;

• peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab soovitusi;

• jälgib vestlust ja keerukama sisuga väitlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad;

• kirjutab läbitud teemadel teksti (arvamus, ettekanne, teade jm), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti;

• kirjeldab tekstina tegelikku või kujutletavat sündmust või olukorda, ning oma kogemusi ja elamusi, esitab poolt ja vastu argumente.

ERIALANE EESTI KEEL HAMBARAVI TÖÖTAJATELE – ALGUS 07.04.24

Koolituse õpitulemusena koolitatav:
– Mõistab ja kasutama erialast sõnavara (nt. hambakroon, igemepõletik, juureravi jne).
– Suudab selgitada protseduure ja raviplaane patsientidele eesti keeles.
– Mõistab patsientide küsimusi ja muresid ning vastama neile asjakohaselt.
– Suudab suhelda kolleegidega tööalastel teemadel.

EESTI KEEL B2 – ALGUS 19.06.23

Koolituse õpitulemusena koolitatav:

• mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;

• väljendub tuttavas suhtlusolukorras kindlalt, selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui ka vabas vestluses, parandades end vajaduse korral;

• peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab soovitusi;

• jälgib vestlust ja keerukama sisuga väitlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad;

• kirjutab läbitud teemadel teksti (arvamus, ettekanne, teade jm), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti;

• kirjeldab tekstina tegelikku või kujutletavat sündmust või olukorda, ning oma kogemusi ja elamusi, esitab poolt ja vastu argumente.

EESTI KEEL B2

Koolituse õpitulemusena koolitatav:

• mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;

• väljendub tuttavas suhtlusolukorras kindlalt, selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui ka vabas vestluses, parandades end vajaduse korral;

• peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab soovitusi;

• jälgib vestlust ja keerukama sisuga väitlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad;

• kirjutab läbitud teemadel teksti (arvamus, ettekanne, teade jm), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti;

• kirjeldab tekstina tegelikku või kujutletavat sündmust või olukorda, ning oma kogemusi ja elamusi, esitab poolt ja vastu argumente.