Meist

Meist

SP Koolituskeskus

Meie koolituskeskuse eesmärk on viia läbi täiendkoolitusi hambakliiniku töötajatele, et tõsta nende teadlikkust ja kompetentsust.

Meie koolitustel on lektoriteks omal erialal tunnustatud hambaarstid ja spetsialistid. Kõigil lektoritel on erialaste teadmiste ja oskuste kõrval olemas ka praktilised kogemused koolitajatena.

Koolitusel osalenutelt palume anda iga koolituse järgselt tagasisidet, et meil oleks vajadusel võimalik oma koolituste korralduslikku ja sisulist poolt täiendada ning parandada.

Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale täiskasvanud koolituse seadusele ja standardile väljastame koolituse läbinule nimelise tunnistuse või tõendi.