ALGTEADMISED JA OSKUSED HAMBARAVIASSISTENDI TÖÖS (eesti keeles)

ALGTEADMISED JA OSKUSED HAMBARAVIASSISTENDI TÖÖS (eesti keeles)

Koolituse eesmärk on võimaldada õppijal omandada algteadmised ja hoiakud tööks hambaarsti assistendina hambaravi kliinikus.

Koolituse läbinu oskab hambaarstile abiks olla nii patsiendi raviprotsessis, röntgenpilte tegemisel, “Hammas” programmi kasutamisel kui ka esmaabi teostamisel.  

ALGTEADMISED JA OSKUSED ORTODONDI ASSISTENDI TÖÖS (vene keeles)

Ortodondi assistendi koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada baasoskused. Koolituse läbinu oskab ortodondile abiks olla nii patsiendi raviprotsessis, röntgenpilte tegemisel, Hammas programmi kasutamisel ja esmaabi vajadusel. Koolituse ei omista kutsetaset, vaid valmistab tööle asumiseks ette.

ALGTEADMISED JA OSKUSED HAMBARAVIASSISTENDI TÖÖS (eesti keeles)

Koolituse eesmärk on võimaldada õppijal omandada algteadmised ja hoiakud tööks hambaarsti assistendina hambaravi kliinikus.

Koolituse läbinu oskab hambaarstile abiks olla nii patsiendi raviprotsessis, röntgenpilte tegemisel, “Hammas” programmi kasutamisel kui ka esmaabi teostamisel.  

ALGTEADMISED JA OSKUSED HAMBARAVIASSISTENDI TÖÖS (vene keeles)

Assistendi koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada baasoskused. Koolituse läbinu oskab hambaarstile abiks olla nii patsiendi raviprotsessis, röntgenpilte tegemisel, Hammas programmi kasutamisel ja esmaabi vajadusel. Koolituse ei omista kutsetaset, vaid valmistab tööle asumiseks ette.

JUUREKANALITE KEMO-MEHHAANILINE TÖÖTLEMINE SC PRO (COXO) SÜSTEEMIGA (eesti keeles)

Koolitusel käsitletavad teemad:

Endodontilised instrumendid ja seadmed
Kuidas vältida astmete prepareerimist kanalites?
Juurdepääsu kujundamise põhimõtted
Juurekanalisüsteemi morfoloogia ja anatoomia
Kemo-mehaanilise töötlemise põhimõtted,
Mitu korda võib kasutada faili?
Juurekanali kujust lähtuv kanali töötlus.
Millise lahuse valida lähtuvalt juurekanali anatoomiast?
SC Pro süsteemi protokolli tutvustus
Mis teha kui mingi komplekti sisene fail on otsas?

05.05.23 ALGTEADMISED JA OSKUSED HAMBARAVIASSISTENDI TÖÖS (vene keeles)

Assistendi koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada baasoskused. Koolituse läbinu oskab hambaarstile abiks olla nii patsiendi raviprotsessis, röntgenpilte tegemisel, Hammas programmi kasutamisel ja esmaabi vajadusel. Koolituse ei omista kutsetaset, vaid valmistab tööle asumiseks ette.

19.02.23 HAMBAKLIINIKU TEHNIKA HOOLDUS JA REMONT – BAASKOOLITUS

Peale kursuse lõpetamist õppija teostab hambaraviseadmete paigaldamist, kohandamist, transporti ja hooldusteenuseid, valmistab ette vajalikud instrumendid hambaraviseadmete remondi jaoks, järgib ohutusreegleid remonditööde teostamisel, rakendab meeskonnatöö printsiipe hambaraviseadmete remondi seotud probleemide lahendamisel, mõistab hambaravikliiniku töökorraldust.

4.04.23 ALGTEADMISED JA OSKUSED HAMBARAVIASSISTENDI TÖÖS (eesti keeles)

Koolituse eesmärk on võimaldada õppijal omandada algteadmised ja hoiakud tööks hambaarsti assistendina hambaravi kliinikus.

Koolituse läbinu oskab hambaarstile abiks olla nii patsiendi raviprotsessis, röntgenpilte tegemisel, “Hammas” programmi kasutamisel kui ka esmaabi teostamisel.  

15.02.23 ALGTEADMISED JA OSKUSED HAMBARAVIASSISTENDI TÖÖS (vene keeles)

Koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada baasoskused. Koolituse läbinu oskab hambaarstile abiks olla nii patsiendi raviprotsessis, röntgenpilte tegemisel, Hammas programmi kasutamisel ja esmaabi vajadusel. Koolituse ei omista kutsetaset, vaid valmistab tööle asumiseks ette.

22.02.23, 10.03.23 KIIRGUSOHUTUSE VEEBIKOOLITUS HAMBARAVI KIIRGUSTÖÖTAJATELE

KOOLITUS KVALIFITSEERUB EHL SERTIFITSEERIMISELE NING KOOLITUSE JÄRGSELT VÄLJASTATAKSE EHL TUNNISTUS. KOOLITUS ANNAB 4 TP
Koolituse lõpuks õppija:
Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga
Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente
Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri
Tunneb kiirgusohutuse aluseid hambaravi valdkonnas, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid