TERVISHOIU- JA HOOLEKANDEASUTUSTE HÜGIEEN JA PUHASTUS – Eripuhastusteenindaja tase 3 (vene keeles)

Pangatelleri Baaskoolitus: Finantsteenuste Põhialused ja Klienditeenindus 

Õppeväljundid hõlmavad teadmisi panganduse põhimõtetest ja nende rollist majanduses, oskust analüüsida finantsturge ning erinevaid finantstoodete tüüpe. Samuti peaksid õpilased mõistma pangandussektori regulatsioone ja eetikapõhimõtteid ning olema võimelised rakendama KyC protsessi ja lahendama klientide vajadusi klienditeeninduses. Praktiliste simulatsioonide ja kirjalike ülesannete kaudu peaksid nad suutma rakendada õpitud teadmisi reaalsetes pangatöö olukordades. Lisaks peaksid nad olema valmis rakendama teooriat praktikas koostöös partnerpangaga.