22.02.23, 10.03.23 KIIRGUSOHUTUSE VEEBIKOOLITUS HAMBARAVI KIIRGUSTÖÖTAJATELE

22.02.23, 10.03.23 KIIRGUSOHUTUSE VEEBIKOOLITUS HAMBARAVI KIIRGUSTÖÖTAJATELE

KIIRGUSOHUTUSE VEEBIKOOLITUS HAMBARAVI KIIRGUSTÖÖTAJATELE

KOOLITUS KVALIFITSEERUB EHL SERTIFITSEERIMISELE NING KOOLITUSE JÄRGSELT VÄLJASTATAKSE EHL TUNNISTUS. KOOLITUS ANNAB 4 TP

Korraldaja: Stomatoloogia Pluss Koolituskeskus 

Maht: 4 ak.tundi

Koolitus toimub :

22.02.23 10:00 – 13:15 (vene keeles)

10.03.23 13:00 – 16:15 (eesti keeles)

Toimumiskoht: online 

Hind: 125 eur 

 

OLETE OODATUD KOOLITUSELE “KIIRGUSOHUTUSE KOOLITUS HAMBARAVI KIIRGUSTÖÖTAJATELE”! 

Koolituse sihtrühm: 

Hambaarstid, kiirgustöötajad, hambaraviassistendid, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded”.

Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.

Käsitletavad teemad

1. Kiirgusohutuse alused hambaravi valdkonnas

2. Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud

3. Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk

4. Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded

5. Tegutsemine avariiolukorras

Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga

Koolituse lõpuks õppija:

Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga
Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente
Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri
Tunneb kiirgusohutuse aluseid hambaravi valdkonnas, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

 

Eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

NB! Vastuvõtt toimub allpool olevat registreerimisvormi täitmisel või e-maili teel info@spkoolitus.ee

 

Õppemaksu tingimused: 

  • Registreerides kursusele olete võtnud omale maksekohustuse. Koolitusele registreerumist võrdsustatakse arve tasumise kinnitusena. 
  • Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja registreerimistingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid. 
  • Õppemaks peab olema tasutud enne koolituse algust lepingu alusel. 
  • Õppemaksu võib tasuda järelmaksuga TF panga kaudu. 

KOOLITAJA: 

Eduard Gerškevitš

MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas. Rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Eduard Gerškevitš omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).

Лекторы Курса

Hambaravi

Registreerimine